Wat kost het?

Wat kost het?
 

Het is al jaren zo dat onze kampprijzen tot de laagste van Nederland behoren. We proberen de hele week zo goedkoop mogelijk te houden.

In 2024 kost een hele week € 150,- voor kinderen op de basisschool. Voor tieners kost het € 165,- . Je bent tiener als je een jaar middelbare school hebt gedaan. Dit bedrag is inclusief eten, drinken, overnachtingen, het vervoer met de bus en alle activiteiten.

Wij streven er naar het kamp toegankelijk te maken voor ieder kind. De kampprijs is relatief laag. Dit kan omdat het kamp volledig draait op vrijwilligers en financieel ondersteund wordt door de Protestante kerk Den Haag West. De kampprijs mag nooit een reden zijn om niet op kamp te gaan, we willen met u graag op zoek naar een oplossing. Zo is het mogelijk om de kampprijs te voldoen in termijnen en zo nodig kan er bijgesprongen worden door de diaconie van de kerk.

Gezinskorting

We willen graag alle kinderen een kamp kunnen aanbieden. Voor grotere gezinnen kunnen de kosten soms te hoog zijn. Daarom bieden we gezinnen de mogelijkheid om gebruik te maken van gezinskorting. Elk tweede en volgend kind uit een gezin betaalt € 10,- minder. Mocht de kampprijs toch nog een bezwaar zijn, dan kunt u contact met ons opnemen en zullen we er met samen voor zorgen dat er een oplossing komt. De kosten mogen nooit een belemmering zijn om deel te nemen aan ons Zomerkamp! U kunt zelf tijdens het aanmelden aangeven of u van de gezinskorting gebruik te wilt maken.

Gift

Wilt u of kunt u meer betalen? Wilt u een gift geven? Heel graag, want dan kunnen kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen ook mee op kamp. 

Het rekeningnummer is NL76 INGB 0000 579100, t.n.v. Jeugdverband Den Haag West (o.v.v. Zomerkamp 2024 en naam van het kind)

Annuleringsvoorwaarden

Indien een deelnemer twee weken voor het kamp afzegt, is 40 % van de kampprijs verschuldigd. Als het afzeggen nog later gebeurd, moet 60 % betaald worden. Dit geldt niet voor deelnemers die plotseling ziek worden (ev. later komen kan altijd).
Het inschrijfgeld à € 15,= bent u wel ten alle tijden verschuldigd, aangezien wij al kosten hebben gemaakt.