Vrijwillige bijdrage
 

Al sinds het begin draait het Zomerkamp volledig op de inzet van vrijwilligers en de ondersteuning van Protestantse Wijkgemeente Den Haag West.
H
elaas wordt de uitdaging elk jaar groter om de kosten volledig dekkend te krijgen, zonder dat de volledige reserves worden aangesproken. Juist deze reserves zijn hard nodig om eventuele tegenslagen voor, of tijdens de kampweek, op te kunnen vangen. Ook houden we de prijs voor het Zomerkamp elk jaar bewust laag om zo veel mogelijk kinderen de kans te geven mee te kunnen gaan.

 

Het Zomerkamp is dan ook deels afhankelijk van giften van derden. Dit kan zijn van een ouder, wiens kind mee gaat op kamp, maar ook individuen die het kamp graag willen steunen of bedrijven die een bijdrage willen doen aan een Maatschappelijk Verantwoorde Organisatie. 

 

Mocht u ook een vrijwillige bijdrage willen doen aan het Zomerkamp is dit mogelijk op de onderstaande rekening: 

NL78 INGB 0006 7296 40

t.n.v. penn vh jeugdwerk den haag west 

Wij zijn dankbaar voor elke bijdrage, hoe groot of klein dan ook. Dankzij deze bijdrages kunnen wij elke zomer weer tientallen kinderen de week van hun leven geven!

 

Alvast bedankt namens het volledige team van Zomerkamp Den Haag.